top of page
  • Facebook Metallic
  • YouTube Metallic

SEMINAR KICKSTART OUDE TESTAMENT LEREN BEGRIJPEN 

Beschikbaar in 3 varianten: voor volwassenen, afgestemd op tieners, of gericht op leiders binnen jeugdwerk & huiskringen.

Een kickstart zou je kunnen definiëren als het “snel op gang brengen” of “het geven van een impuls”. Denk bijv. aan het aantrappen van een scooter, of een startend bedrijf dat een mooi bedrag krijgt van een investeerder zodat het een goede start kan maken!
 Dat is de sfeer van dit seminar (2x 40 min.), maar dan in relatie tot het leren begrijpen van het Oude Testament! Het is niet zo, dat men na deze avond het hele O.T. opeens beter begrijpt; wat er echter wél gebeurt is dat je in korte tijd in begrijpelijke taal handvatten krijgt aangereikt, die jou in de toekomst ongetwijfeld van pas zullen komen in het (steeds beter) leren begrijpen van wat je leest!
Op deze manier kun jij op jouw beurt, sneller en effectiever de verhalen uit het O.T. doorgeven vanuit jouw rol als leider binnen bijv. jeugdwerk of binnen je huiskring.

Elementen die binnen elke variant aan bod komen:

  • Het unieke van de Bijbel; genres onderscheiden; het leren inleven in verhalen vanuit onze huidige cultuur

  • Inzicht in de verhaallijn van het Oude Testament (zie illustratie); hier behandelen we een aantal hoogtepunten en neemt uiteraard het uitzien en toeleven naar de Messias –oftewel het aanbreken v/d N.T. periode-  een belangrijke plaats in. 

  • Een samenvatting in 3-5 regels per Bijbelboek

  • Het leren toepassen van principes / leefregels uit het O.T., in de kerk én in het dagelijks leven anno nu.  

  • Een goede- en geestelijke houding ontwikkelen bij het Bijbellezen, hulpmiddelen bij het lezen

Seminar Oude Testament leren lezen Joshi
bottom of page